Bölüm Komisyonları

Bölümümüz sorumluları, danışmanları ve bölüm komisyonları ve görev dağılımları aşağıdaki gibidir:

Çift Anadal ve Yandal Programları (ÇAP, YAP) Sorumlusu: Prof.Dr. Ebru Mançuhan

Öğrenci Değişim (Erasmus, Farabi, Mevlana) Programları Sorumlusu: Dr. Öğretim Üyesi Berrin KURŞUN

Lisans Ders ve Sınav Programları sorumlusu: Arş.Gör. Yaren ERDAĞ MADEN

Lisansüstü Ders ve Sınav Programları sorumlusu: Arş.Gör. Dr. Özlem UĞUZ NELİ

Web Sayfaları Geliştirme ve Bakım sorumlusu: Arş.Gör. Özlem BUDAK

 

Bölümümüz öğrencileri akademik danışmanları, öğrencilerin kayıt yıllarına göre aşağıdaki gibidir:

Kayıtlandığı Akademik Yıl

Danışman

2022-2023

Prof.Dr. Sibel SARGUT

Prof.Dr. Gökçen Alev ÇİFTÇİOĞLU

2021-2022

Doç.Dr. Neslihan ALEMDAR

Dr. Öğretim Üyesi Berçem Kıran YILDIRIM

2020-2021

Prof.Dr. Fatma KARACA ALBAYRAK

Doç.Dr. Özge KERKEZ KUYUMCU

2019-2020

Prof.Dr. Emin ARCA 

Prof.Dr. Mehmet EROĞLU

2018-2019

Dr. Öğretim Üyesi Müge Sennaroğlu BOSTAN

Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Andelip AYDIN

2017-2018

Dr. Öğretim Üyesi Berrin KURŞUN

Dr. Öğretim Üyesi Uğur ÖZVEREN

2016-2017

Doç.Dr. Ebru MANÇUHAN

2015-2016

Doç.Dr. Gökçen Alev ALTUN ÇİFTÇİOĞLU

2014-2015

Doç.Dr. Neslihan ALEMDAR YAYLA

2013-2014

Prof.Dr. Neşet KADIRGAN

2012-2013

Prof.Dr. Sibel TİTİZ SARGUT

2011-2012

Prof.Dr. Kurtul KÜÇÜKADA

2010-2011

Doç.Dr. Gökçen Alev ALTUN ÇİFTÇİOĞLU

2009-2010

Prof.Dr. Perviz SAYAN


Bölüm Komisyonları görev ve sorumlulukları:

MÜDEK ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Komisyonu: Bu komisyonun görevi; bölüm müdek çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek, diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, özdeğerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek, MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmek, Değerlendirme Takımına sunulacak malzemelerin hazırlamasını koordine etmektir.

Komisyon Üyeleri:

1-      Doç.Dr. Neslihan ALEMDAR YAYLA

2-      Doç.Dr. Yaşar Andelip AYDIN

3-      Doç.Dr. Uğur ÖZVEREN     

4-      Doç.Dr. Berçem KIRAN YILDIRIM

5-      Arş.Gör.Dr. Özlem UĞUZ NELİ

6-      Arş.Gör. Dr. Didem AYCAN

7-      Arş.Gör. Özlem BUDAK

8-      Arş.Gör. Yaren ERDAĞ MADEN

Müfredat Komisyonu: Bu komisyonun görevi bölümün lisans ve lisansüstü programlarının müfredatını bölüm eğitim amaçları, bölüm program çıktıları ve MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, ve Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir.  Ayrıca komisyon bölümün lisans ve lisansüstü programlarının müfredatında yer alan derslerin ders içerik ve izlencelerinin bölüm eğitim amaçları, bölüm program çıktıları ve MÜDEK ölçütleri doğrultusunda incelemek ve bölüm kuruluna görüş bildirmektir.

Komisyon Üyeleri:

1-      Prof.Dr. Perviz SAYAN

2-      Prof.Dr. Sibel TİTİZ SARGUT

3-      Doç.Dr. Sevgi POLAT

4-      Dr. Öğretim Üyesi Berrin KURŞUN

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu: Bölüm danışma kurulununun faaliyetlerini organize etmek, paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek,  Eğitim Öğretim dönemi içirişinde Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar düzenlenmesi ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Komisyon Üyeleri:

1-      Prof.Dr. Fatma KARACA ALBAYRAK

2-      Prof.Dr. Gökçen Alev ALTUN ÇİFTÇİOĞLU

3-      Arş.Gör.Dr. Özlem UĞUZ NELİ

Ölçme Değerlendirme Komisyonu: Bu komisyonun görevi; bölüm eğitim faaliyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirmesi çalışmalarını koordine etmek ve yürütmektir. Bu komisyon her bir yarıyıl sonunda hazırlanan ders dosyalarının değerlendirilmesini ve sonuç raporunun MÜDEK komisyonuna iletilmesini sağlar.

Komisyon Üyeleri:

1-      Prof.Dr. Ebru MANÇUHAN    

2-      Doç.Dr. Özge KERKEZ KUYUMCU

3-      Doç.Dr. Uğur ÖZVEREN

4-      Dr. Öğretim Üyesi Berrin KURŞUN

5-      Doç.Dr. Berçem KIRAN YILDIRIM

6-      Öğretim Gör. Nuray YERLİ SOYLU

7-      Arş.Gör. Özlem BUDAK

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu: Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir. Kurul ayrıca mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin ve mezunlarımızın almış oldukları eğitimlerin program amaç ve çıktılarının ne derecede karşıladıklarının belirlenmesine yönelik gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapar. Bu amaççin gerekli değerlendirme formlarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirmesinden sorumludur. Her öğretim yılı sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak Bölüm MÜDEK komisyonuna iletir.

Komisyon Üyeleri:

1-      Doç.Dr. Uğur ÖZVEREN

2-      Doç.Dr. Sevgi POLAT

3-      Arş.Gör. Yaren ERDAĞ MADEN

Staj Komisyonu: Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir. Komisyon staj değerlendirme formlarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirmesinden sorumludur. Her öğretim yılı sonunda staj değerlendirme raporu hazırlayarak Bölüm MÜDEK komisyonuna iletir.

Komisyon Üyeleri:

1-    Doç.Dr. Özge KERKEZ KUYUMCU

2-    Öğretim Gör. Nuray YERLİ SOYLU

Bitirme Tez Komisyonu: Bu komisyon Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Projelerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Bitirme tez konularının belirlenmesi, dağıtılması ve organizasyonun sağlanması, ilan edilmesi, öğrenciler ile danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, bitirme tez sınavlarının jürilerinin belirlenmesi ve ilanı bu komisyonun görevleri arasındadır. Komisyon bitirme projesi değerlendirme formlarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirmesinden sorumludur. Her öğretim yılı sonunda bitirme tezi değerlendirme raporu hazırlayarak Bölüm MÜDEK komisyonuna iletir.

Komisyon Üyeleri:

1-      Prof.Dr. Mehmet EROĞLU

2-      Dr. Öğretim Üyesi Müge SENNAROĞLU BOSTAN

3-      Arş.Gör.Dr. Didem AYCAN

İntibak Komisyonu: İntibak Komisyonu Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler. Bu konuda komisyon Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular.

Komisyon Üyeleri:

1-      Prof.Dr. Atıf KOCA

2-      Doç.Dr. Yaşar Andelip AYDIN

3-      Dr. Öğretim Üyesi Müge SENNAROĞLU BOSTAN


Bu sayfa Chemical Engineering tarafından en son 21.07.2023 11:40:11 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM