PROJELER

 1. Ftalosiyanin ve Porfirazin gibi Makrosiklik Komplekslerin Elektrokimyasal, Spektroelektrokimyasal ve elektrokatalitik özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 2. Floresans Fonksiyonel Gruplar İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi, Sol-jel Polimerik Matriks İnce Filmlerinin Hazırlanması ve Sensör Olarak Kullanılması, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 3. Hidrojen Üretiminde Ftalosiyanin Komplekslerinin Elektrokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 4. Optik ve Elektrokromik ve Sensör Özellik Taşıyan Yeni Tip Makromoleküllerin Hazırlanması, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 5. Fotokatalitik-Elektrokatalitik İkili Hidrojen Üretim Sistemi, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 6. İletken Polimer/Metal Nanokompozit Yapılarının Hidrojen Üretiminde Elektrokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)     
 7. Elektrokromik Substitüentler İçeren Ftalosiyanin Komplekslerinin Polielektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Ve Elektrokromik Görüntüleme Cihazlarında Uygulamaları, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 8. Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal ve Spektrokimyasal Özelliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)         
 9. Periferal Ve Non-Periferal Terminal Alkinil Sübstitüe Asimetrik Ftalosiyaninler: Sentezi, Karakterizasyonu Ve "Klik Elekrokimya" Yöntemi Ile Elektrot Modifikasyonunda Kullanılması, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 10. Polimerleşebilir Sübstitüentler İçeren Ftalosiyaninlerin İletkenlik, Gaz Sensör Ve Elektrokatalitik Özellikleri, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 11. Synthesis And Characterization Of Conductive Electroactive Polymers And Their Usability For Metallization Of Plastics, TÜBİTAK PROJESİ,) (ULUSAL)
 12. Elektrokimyasal olarak polimerleştirilen Metalli ftalosiyaninlerin Elektrokromik özellikleri, BAP,  (ULUSAL)
 13. Fonksiyonel Ftalosiyanin temelli modifiye elektrotların hazırlanması, karakterizasyonu ve teknolojideki uygulama alanlarının belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 15.05.2013-10.03.2015 (ULUSAL)
 14. FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİNİN ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, BAP, (ULUSAL)
 15. Kompozit Elektrotların Modifikasyonu, Karakterizasyonu ve Biyosensör Metalliftalosiyanin temellli iletken redoks aktif polimerlerin geliştirilmesi ve elektrokimyasal pestisit sensörü olarak kullanımları, TÜBİTAK PROJESİ, (ULUSAL)
 16. ChE Biyosensörünün Pestisit Tayinindeki Hassasiyetinin Farklı Kompozit Elektrotlar Kullanılarak Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 07.02.2011-09.04.2015 (ULUSAL)        
 17. Titanil ftalosiyanin Elektropolimeri temelli Seçici Flörür Sensör Elektrodu, BAP, (ULUSAL)         

Bu sayfa Chemical Engineering tarafından en son 26.04.2016 21:27:39 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM