Öğretim Üyeleri

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. ATIF KOCA 

 

Bölüm Başkanı

Tel: 0216 777 36 92 / 3692

Ofis No: M3-212

e-mail: akoca@marmara.edu.tr  

Google Scholar 

Özgeçmiş

 

Lisans: Kimya,Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 1995

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

Doktora: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Temiz enerji, Hidrojen Enerjisi, Fotokatalitik ve Elektrokatalitik hidrojen eldesi, Ftalosiyanin, porfirazin ve vic-dioksim komplekslerinin elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi.

 

 

 

 

Doç. Dr. Yaşar Andelib AYDIN

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: 0216 777 37 05 / 3705

Ofis No: M3-120

e-mail: yasar.aydin@marmara.edu.tr  

Google Scholar 

Özgeçmiş

 

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği , 2002

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Biyopolimer, Fermantasyon Teknolojileri, Atıksu Arıtımı

 
                                     

 

Dr. Öğr. Üyesi Müge SENNAROĞLU BOSTAN

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: 0216 777 37 01 / 3701

Ofis No: M3-238

e-mail: msennaroglu@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendsiliği, 2003

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2006

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2015

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Moleküler baskılama ve tanıma (Molecular imprinting and recognition), Floresans Probe sentezi, Polimer Sentez ve Karakterizasyonu, Biyopolimerler, Kontrollü İlaç Salınımı, Gen ve İlaç Taşıyıcı Sistemler

 
 

 

Prof. Dr. Mehmet EROĞLU

 

Tel: 0216 777 37 00 / 3700

Ofis No: M3-214

e-mail: mehmet.eroglu@marmara.edu.tr 

Google Scholar 

Özgeçmiş

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Polimer ve kopolimer sentezi ve karakterizasyonu, Yüksek Enerjili maddeler, Polimer yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu

 
 

 

Prof. Dr. Perviz SAYAN

 

Tel: 0216 777 37 03 / 3703

Ofis No: M3-105

e-mail: perviz.sayan@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş

Lisans: Istanbul Teknik Universitesi. Kimya Mühendısliği Bölümü, 1986

Yüksek Lisans: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı, 1989

Doktora: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı, 1995

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Kristalizasyon, Flokulasyon, Bor Bileşikleri Üretim Teknolojileri.

 
 

 

Prof.Dr. Sibel SARGUT

 

 Tel: 0216 777 37 04 / 3704

Ofis No: M3-107

e-mail: sibel.sargut@marmara.edu.tr 

Google Scholar 

Özgeçmiş  

Lisans: Istanbul Teknik Universitesi. Kimya Mühendısliği Bölümü

Yüksek Lisans: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı

Doktora: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı

 

Araştırma ve İlgi Alanları : İnorganik teknolojiler,Ayırma Teknikleri, Kristalizasyon, Partikül Teknolojileri, Kristal ürün iyileştirme

 
 

 

Prof. Dr. Fatma KARACA

 

Tel: 0216 777 36 96 / 3696

Ofis No: M3-209

e-Mail: fatma.karaca@marmara.edu.tr 

Google Scholar 

Özgeçmiş

Lisans: Yıldız Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1990 

Yüksek Lisans:Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Ağır hidrokarbonların karakterizasyonu, Biyokütle ve biyokütle atık maddelerinin termokimyasal dönüşümleri, kömür ve biyokütle atıklarının ortak işlenmesi, Kimyasal ısı pompaları

 
 

 

Prof. Dr. Ebru MANÇUHAN

 

Tel: 0216 777 36 94 / 3694

Ofis No: M3-208

e-mail: emancuhan@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş

Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1981

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1986

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1991

 

Araştırma ve İlgi Alanları: 

 

 
   

 

Prof. Dr. Gökçen ALTUN ÇİFTCİOĞLU

 

Tel: 0216 777 36 97 / 3697

Ofis No: M3-229

e-mail: gciftcioglu@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş 

 Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000

Yüksek Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2002

İstanbul Teknik Üniversitesi, Executive-MBA, 2003

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2008

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Desülfirizasyon, Sülfatasyon, Enerji, Fotopolimerizasyon, Stereolitografi, Matematik Modelleme, Stokastik Kimyasal Kinetik, Yanma

 
 

 

Doç. Dr. Kurtul KÜÇÜKADA

 

Tel: 0216 777 36 99 / 3699

Ofis No: M3-219

email: kurtul.kucukada@marmara.edu.tr 

Google Scholar 

Özgeçmiş

 Lisans: Ege Üniversitesi, 1983

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985

Doktora: Laval University, Kanada, 1997

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Matematik modelleme, optimizasyon, kurutma, sinterleşme ve katalizör deaktivasyonu.

 
                 neslihan_resim.jpg (16 KB)

 

Doç Dr. Neslihan ALEMDAR YAYLA

 

Tel: 0216 777 37 02 / 3702

Ofis No: M3-204

email: neslihan.alemdar@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş 

 

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Yüksek Lisans:  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Akıllı Polimerler, doku mühendisliği, kaplama malzemeleri, kontrollü ilaç salınımı

 

 

                  ozge_kuyumcu.jpg (3 KB)

 

Doç.Dr. Özge KERKEZ KUYUMCU


Tel: 
0216 777 37 05 / 3705

Ofis No: 
M3-121

e-mail: ozge.kuyumcu@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği , 2006

Yüksek Lisans: 
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

Doktora: 
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013Araştırma ve İlgi Alanları :
Heterojen kataliz, fotokataliz, Hidrojen üretimi ve depolanması, nanomalzeme sentezi ve karakterizasyonu, adsorpsiyon

 
 

 

Doç. Dr. Uğur ÖZVEREN

 

Tel: 0216 777 36 98 / 3698

Ofis No: M3-234

e-mail: ugur.ozveren@marmara.edu.tr  

Google Scholar 

Özgeçmiş  

 

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2003

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2006

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2013

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yakıt Hücreleri, Modelleme, Optimizasyon, Kontrol, Programlama, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar, Bulanık Mantık 

 
sevgi_polat.jpg (15 KB)

 

Doç. Dr. Sevgi POLAT

 

Tel:0216 777 36 98 / 3698

Ofis No: M3-237

e-mail: sevgi.polat@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2011

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2014

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2018

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Ayırma İşlemleri, Kristal Mühendisliği, Elektrokimyasal Ayırma İşlemleri, Termal Analiz, Deney Tasarımı

 
 
 

 

Doç. Dr. Berçem KIRAN YILDIRIM

 

Tel: 0216 777 37 06 / 3706

Ofis No: M3-240

e-mail: bercem.kiran@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş

Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği,2006

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2009

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2016

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Ayırma İşlemleri, Kristalizasyon, Rekristalizasyon, Soğutma Sistemleri

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Berrin KURŞUN


Tel: 0216 777 36 93 / 3693

Ofis No: M3-235

e-mail: berrin.kursun@marmara.edu.tr  

Google Scholar 

Özgeçmiş

 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği , 2003

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik, 2005

Doktora: The Ohio State University, Chemical and Biomolecular Engineering, 2013

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Enerji sistemleri yaşam döngüsü analizi (LCA), teknoekolojik sinerji ve sistem sürdürülebilirliği, emerji analizi, kimyasal tesislerin sürdürülebilirlik analizi.

 
                     nuray-yerli.jpg (31 KB)

Öğretim Görevlisi Nuray YERLİ SOYLU

 

Tel: 0216 777 37 06 / 3695

Ofis No: M3-206

e-mail:nuray.yerli@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Özgeçmiş

Lisans: Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2012

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2015

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Nanomalzemeler, Elektrospinning, Fotokatalitik Malzemeler, Biyomalzemeler,  Doku Mühendisliği

 

 

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
 

 

Prof. Dr. A. Neşet KADIRGAN

                

 

Lisans: İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi

Doktora : Fransa Poitiers Üniversitesi

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Yanma, Yangın, Sanayide Yakıt Kullanımı, Sanayi de İş Güvenliği, Sülfat Arıtma, Yanma Kaynaklı Hava Kirliliği ve Baca Gazı Analizleri.

 

 

 

Prof. Dr. EMİN ARCA

 

 

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Yavaş Yarayışlı Gübreler, İletken Polimerler, Deri Kimyasalları, Beton Katkı Kimyasalları

 

 


Bu sayfa Chemical Engineering tarafından en son 12.07.2023 11:35:28 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM