Mühendislik FakültesiKimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Program Çıktıları

Program Çıktıları MÜDEK çıktıları temel alınarak, Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Program çıktıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 

PÇ1. Temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.

PÇ2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3. Mühendislik bilgilerini uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak, karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 

PÇ4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için

gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Kimya Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ7. Fikirlerini derslerin verildiği dillerde, sözlü ve yazılı olarak açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.

PÇ8. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi.

PÇ9.   Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

PÇ10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

PÇ11. Kalite bilincine sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı olma, çevre sağlığı ve güvenliğine önem verme ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkında olma becerisi.

PÇ12. Bireysel çalışma becerisine ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma ve rekabet edebilme becerisi.

Bu sayfa Kimya Mühendisliği tarafından en son 14.10.2016 16:17:41 tarihinde güncellenmiştir.