11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

 

 

Değerli bilim insanları ve meslektaşlarımız,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü olarak, 1994 yılından itibaren gelenekselleşerek farklı üniversitelerin ev sahipliğinde iki yılda bir yapılan Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresinin onbirincisini düzenleme görevini üstlenmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu kongrenin amacı; kimya mühendisliğinin değişik alanları ile ilgilenen bilim insanlarını, ilgili kamu ve özel kuruluş mensuplarını ve kimya mühendisliği lisans-lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek bilgi paylaşımı için bilimsel bir ortam sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğinin daha güçlenmesine katkı yapmak, katılımcılar arasında etkileşimi arttırarak ortak çalışma ve projelerin oluşturulması için ortam yaratmaktır. Mesleklerine uzun yıllar emek vermiş bilim insanları ile genç meslektaşlarımızın bir araya gelmesini sağlayarak meslek birliğini güçlendirmeye de katkı yapma arzusundayız. Kongre kapsamında kimya mühendisliği öğrencilerine yönelik bir tasarım proje fuarının gerçekleştirilmesini de öngörmekteyiz. Bu sayede kimya mühendisi adaylarını öğretim elemanları ve sanayiden gelen katılımcılarla buluşturup çalışmalarını paylaşma olanağı yaratmayı hedeflemekteyiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde 2-5 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek bu kongrede, kimya mühendisliği alanındaki güncel çalışmalar 11 farklı konu başlığı (Biyoteknoloji, Çevre Dostu Teknolojiler, Enerji Teknolojileri, Kimya Mühendisliği Eğitimindeki Son Gelişmeler, Proses Modelleme, Optimizasyon ve Kontrol, Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler, Moleküler Simulasyon, Nanoteknoloji ve Malzeme Teknolojisi, Sanayi ARGE ve İstihdam, Taşınım Olayları ve Ayırma İşlemleri, Termodinamik) altında sunulacak ve tartışılacaktır. Bu kongre meslektaşlarımızın son çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, gelişmeleri dinlemek, tartışmak için bir fırsat yaratacak, çalışmalarımıza yeni boyutlar katmamızı sağlayacaktır. Sizleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü olarak aramızda görmekten ve Şehrimizde misafir etmekten onur duyacağız.

Saygılarımla.

UKMK-11 Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı ve

UKMK-11 Düzenleme Kurulu Başkanı

HIZLI ERİŞİM