Faculty of EngineeringChemical Engineering

Chemical Engineering

Program Eğitim Amaçları

Kimya Mühendisliği Program Eğitim Amaçları

  1. Kimya Mühendisliği mezunları, teknik bilgi, yöneticilik ve etkin iletişim gerektiren Ar-Ge ve üretim ve tesis organizasyonu, ürün yöneticiliği, satış ve satın alma mühendisliği, kalite-kontrol, yönetim sistemleri ve iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda çalışırlar.
  2. Kimya Mühendisliği mezunları, bireysel ve takım elemanı olarak disiplinler arası çalışmalara  katılır, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli programlarda lisansüstü eğitim yapar ve projelerde yer alırlar.
  3. Kimya Mühendisliği mezunları, profesyonel yaşamlarında lider rolünü üstlenirler, girişimci olurlar ve ilgi alanlarına göre kendi şirketlerini kurarlar.
  4. Kimya Mühendisliği mezunları, ihtiyaçlara ve gelişmelere paralel olarak mühendislik problemlerine ekonomik ve kabul edilebilir çözümler üretebilen, sistem tasarlayan, proseslerin sentez ve kontrolünü yapabilen ve sonuçlarını yorumlayabilen, bilgi ve iletişim çağına uygun beceriler edinmiş, ve sürekli gelişime açık mühendisler olarak görev yaparlar.


 

Chemical Engineering