Mühendislik FakültesiKimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Öğretim Üyeleri

 

 

 

 

Prof. Dr. ATIF KOCA 

 

Bölüm Başkanı

Tel: 0 216 348 02 92 / 1715

Ofis No: MD315

e-mail: akoca@marmara.edu.tr  

 

 

 Lisans: Kimya,Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 1995

 Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

 Doktora: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Temiz enerji, Hidrojen Enerjisi, Fotokatalitik ve Elektrokatalitik hidrojen eldesi, Ftalosiyanin, porfirazin ve vic-dioksim komplekslerinin elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi.

 

 

 

Doç Dr. Neslihan ALEMDAR YAYLA

 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Tel: 0 216 348 02 92 / 1710

Ofis No: MD 310

e-mail: neslihan.alemdar@marmara.edu.tr

 

 

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Yüksek Lisans:  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri


Araştırma ve İlgi Alanları : Akıllı Polimerler, doku mühendisliği, kaplama malzemeleri, kontrollü ilaç salınımı

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Andelib AYDIN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: 0 216 348 02 92 

Ofis No: MD 319

e-mail: yasar.aydin@marmara.edu.tr  

 

 

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği , 2002

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

Araştırma ve İlgi Alanları : Biyopolimer, Fermantasyon Teknolojileri, Atıksu Arıtımı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. EMİN ARCA

 

Tel: 0 216 348 02 92/ 1709

Ofis No: MD309

e-mail: earca@marmara.edu.tr 

 

 

 

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği


Araştırma ve İlgi Alanları: Yavaş Yarayışlı Gübreler, İletken Polimerler, Deri Kimyasalları, Beton Katkı Kimyasalları

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet EROĞLU

 

Tel: 0 216 348 0292 / 1720

Ofis No: MD 320

e-mail: mehmet.eroglu@marmara.edu.tr 

 


 

 

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü


Araştırma ve İlgi Alanları: Polimer ve kopolimer sentezi ve karakterizasyonu, Yüksek Enerjili maddeler, Polimer yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Perviz SAYAN

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1702

Ofis No: MD305

e-mail: perviz.sayan@marmara.edu.tr

 

 

 

 

Lisans: Istanbul Teknik Universitesi. Kimya Mühendısliği Bölümü, 1986

Yüksek Lisans: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı, 1989

Doktora: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı, 1995


Araştırma ve İlgi Alanları : Kristalizasyon, Flokulasyon, Bor Bileşikleri Üretim Teknolojileri.

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Sibel SARGUT

 

 Tel: 0 216 348 02 92 / 1701

Ofis No: MD302

e-mail: sibel.sargut@marmara.edu.tr  

 

 

 

 

Lisans: Istanbul Teknik Universitesi. Kimya Mühendısliği Bölümü

Yüksek Lisans: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı

Doktora: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı


Araştırma ve İlgi Alanları : İnorganik teknolojiler,Ayırma Teknikleri, Kristalizasyon, Partikül Teknolojileri, Kristal ürün iyileştirme

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fatma KARACA

Dekan Yardımcısı

Tel: 0216 348 0292/1705

Ofis No: MD719

e-Mail: fatma.karaca@marmara.edu.tr 

 

 

 

Lisans: Yıldız Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1990 
Yüksek Lisans:Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992 
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000


Araştırma ve İlgi Alanları: Ağır hidrokarbonların karakterizasyonu, Biyokütle ve biyokütle atık maddelerinin termokimyasal dönüşümleri, kömür ve biyokütle atıklarının ortak işlenmesi, Kimyasal ısı pompaları

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Kurtul KÜÇÜKADA

 

Tel: 0 216 348 02 92/ 1693

Ofis No: MC267

e-mail: kurtul.kucukada@marmara.edu.tr 

 

 

 

Lisans: Ege Üniversitesi, 1983

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985

Doktora: Laval University, Kanada, 1997

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Matematik modelleme, optimizasyon, kurutma, sinterleşme ve katalizör deaktivasyonu.

 

 

 

 


Doç. Dr. Ebru MANÇUHAN

 

Tel: 0 216 348 02 92/ 1704

Ofis No: MD 304

e-mail: emancuhan@marmara.edu.tr

 


 

 

Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1981

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1986

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1991

 

Araştırma ve İlgi Alanları: 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Gökçen ALTUN ÇİFTCİOĞLU

 

Tel: 0 216 348 0292 / 1707

Ofis No: MC 266

e-mail: gciftcioglu@marmara.edu.tr

 


 

 

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000

Yüksek Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2002

İstanbul Teknik Üniversitesi, Executive-MBA, 2003

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2008

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Desülfirizasyon, Sülfatasyon, Enerji, Fotopolimerizasyon, Stereolitografi, Matematik Modelleme, Stokastik Kimyasal Kinetik, Yanma

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZVEREN

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1719 

Ofis No:MD 301

e-mail: ugur.ozveren@marmara.edu.tr  

 

 

 

 

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2003

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2006

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2013

Araştırma ve İlgi Alanları : Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yakıt Hücreleri, Modelleme, Optimizasyon, Kontrol, Programlama, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar, Bulanık Mantık 

 

 
 
   

Dr. Öğr. Üyesi Müge SENNAROĞLU

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1722

Ofis No: MD 322

e-mail: msennaroglu@marmara.edu.tr

 

 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendsiliği, 2003

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2006

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2015

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Moleküler baskılama ve tanıma (Molecular imprinting and recognition), Floresans Probe sentezi, Polimer Sentez ve Karakterizasyonu, Biyopolimerler, Kontrollü İlaç Salınımı, Gen ve İlaç Taşıyıcı Sistemler.

 

 

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Berrin KURŞUN


Tel: 0 216 348 02 92 / 1708

Ofis No: MD 308

e-mail: berrin.kursun@marmara.edu.tr  

 

 

 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği , 2003

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik, 2005

Doktora: The Ohio State University, Chemical and Biomolecular Engineering, 2013

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Enerji sistemleri yaşam döngüsü analizi (LCA), teknoekolojik sinerji ve sistem sürdürülebilirliği, emerji analizi, kimyasal tesislerin sürdürülebilirlik analizi.

 

 

  

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYEMİZ
 
 

 

Prof. Dr. A. Neşet KADIRGAN

                      
Tel: 0216 348 0292 / 1695

Ofis No: MC265

e-Mail: nkadirgan@marmara.edu.tr

 


 

 

Lisans: İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi

Doktora : Fransa Poitiers Üniversitesi


Araştırma ve İlgi Alanları: Yanma, Yangın, Sanayide Yakıt Kullanımı, Sanayi de İş Güvenliği, Sülfat Arıtma, Yanma Kaynaklı Hava Kirliliği ve Baca Gazı Analizleri.

 

 

 

 

Bu sayfa Kimya Mühendisliği tarafından en son 03.09.2018 15:10:48 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya Mühendisliği