Mühendislik FakültesiKimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Akademik Kadro

 

 

 

 

Prof. Dr. ATIF KOCA 

 

Bölüm Başkanı

Tel: 0 216 348 02 92 / 1715

Ofis No: MD315

e-mail: akoca@marmara.edu.tr  

Google Scholar 

 

 

 Lisans: Kimya,Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 1995

 Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

 Doktora: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Temiz enerji, Hidrojen Enerjisi, Fotokatalitik ve Elektrokatalitik hidrojen eldesi, Ftalosiyanin, porfirazin ve vic-dioksim komplekslerinin elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi.

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Andelib AYDIN


Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: 0 216 348 02 92 

Ofis No: MD 319

e-mail: yasar.aydin@marmara.edu.tr  

Google Scholar  

 

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği , 2002

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

Araştırma ve İlgi Alanları : Biyopolimer, Fermantasyon Teknolojileri, Atıksu Arıtımı

 

 
 
                                                 


Dr. Öğr. Üyesi Müge SENNAROĞLU

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: 0 216 348 02 92 / 1722

Ofis No: MD 322

e-mail: msennaroglu@marmara.edu.tr

Google Scholar 

 


Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendsiliği, 2003

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2006

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2015

 

Araştırma ve İlgi Alanları : Moleküler baskılama ve tanıma (Molecular imprinting and recognition), Floresans Probe sentezi, Polimer Sentez ve Karakterizasyonu, Biyopolimerler, Kontrollü İlaç Salınımı, Gen ve İlaç Taşıyıcı Sistemler

 

 

 

 

Prof. Dr. EMİN ARCA

 

Tel: 0 216 348 02 92/ 1709

Ofis No: MD309

e-mail: earca@marmara.edu.tr 

Google Scholar 

 

 

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği


Araştırma ve İlgi Alanları: Yavaş Yarayışlı Gübreler, İletken Polimerler, Deri Kimyasalları, Beton Katkı Kimyasalları

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet EROĞLU

 

Tel: 0 216 348 0292 / 1720

Ofis No: MD 320

e-mail: mehmet.eroglu@marmara.edu.tr 

Google Scholar  

 

 

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü


Araştırma ve İlgi Alanları: Polimer ve kopolimer sentezi ve karakterizasyonu, Yüksek Enerjili maddeler, Polimer yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonu

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Perviz SAYAN

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1702

Ofis No: MD305

e-mail: perviz.sayan@marmara.edu.tr

Google Scholar 

  

 

Lisans: Istanbul Teknik Universitesi. Kimya Mühendısliği Bölümü, 1986

Yüksek Lisans: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı, 1989

Doktora: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı, 1995


Araştırma ve İlgi Alanları : Kristalizasyon, Flokulasyon, Bor Bileşikleri Üretim Teknolojileri.

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Sibel SARGUT

 

 Tel: 0 216 348 02 92 / 1701

Ofis No: MD302

e-mail: sibel.sargut@marmara.edu.tr  

Google Scholar 

  

 

Lisans: Istanbul Teknik Universitesi. Kimya Mühendısliği Bölümü

Yüksek Lisans: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı

Doktora: Istanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendısliği Programı


Araştırma ve İlgi Alanları : İnorganik teknolojiler,Ayırma Teknikleri, Kristalizasyon, Partikül Teknolojileri, Kristal ürün iyileştirme

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fatma KARACA

 

Tel: 0216 348 0292/1705

Ofis No: MD719

e-Mail: fatma.karaca@marmara.edu.tr 

Google Scholar 

 

 

Lisans: Yıldız Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 1990 
Yüksek Lisans:Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992 
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000


Araştırma ve İlgi Alanları: Ağır hidrokarbonların karakterizasyonu, Biyokütle ve biyokütle atık maddelerinin termokimyasal dönüşümleri, kömür ve biyokütle atıklarının ortak işlenmesi, Kimyasal ısı pompaları

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Kurtul KÜÇÜKADA

 

Tel: 0 216 348 02 92/ 1693

Ofis No: MC267

e-mail: kurtul.kucukada@marmara.edu.tr 

Google Scholar 

 

 

Lisans: Ege Üniversitesi, 1983

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1985

Doktora: Laval University, Kanada, 1997

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Matematik modelleme, optimizasyon, kurutma, sinterleşme ve katalizör deaktivasyonu.

 

 

 

 


Doç. Dr. Ebru MANÇUHAN

 

Tel: 0 216 348 02 92/ 1704

Ofis No: MD 304

e-mail: emancuhan@marmara.edu.tr

Google Scholar 

 

 

Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1981

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, 1986

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1991

 

Araştırma ve İlgi Alanları: 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Gökçen ALTUN ÇİFTCİOĞLU

 

Tel: 0 216 348 0292 / 1707

Ofis No: MC 266

e-mail: gciftcioglu@marmara.edu.tr

Google Scholar 

 

 

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000

Yüksek Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2002

İstanbul Teknik Üniversitesi, Executive-MBA, 2003

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2008

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Desülfirizasyon, Sülfatasyon, Enerji, Fotopolimerizasyon, Stereolitografi, Matematik Modelleme, Stokastik Kimyasal Kinetik, Yanma

 

 
 
                                


Doç Dr. Neslihan ALEMDAR YAYLA

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1710

Ofis No: MD 310

e-mail: neslihan.alemdar@marmara.edu.tr

Google Scholar Lisans: Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Yüksek Lisans:  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri


Araştırma ve İlgi Alanları : Akıllı Polimerler, doku mühendisliği, kaplama malzemeleri, kontrollü ilaç salınımı

 

 

 

                           

                                

 

 

Doç. Dr. Güldem UTKAN

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1719

Ofis No: MD 117

e-mail: guldem.utkan@marmara.edu.tr

Google Scholar 

 


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans:  Lehigh University, Materials Science and Engineering

                            Lehigh University, Polymer Science and Engineering

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği


Araştırma ve İlgi Alanları : Grafen ve Türevleri, Nanomateryal (Manyetik, Metalik, Polimerik) Sentez ve Karakterizasyonu, Kompozitlerinin Hazırlanması, Nanopartiküllerin Biyoayırma, Biyosensör, Viral Olmayan Gen Taşınımı, Kontrollü İlaç Salımı, Tanı Kitleri Gibi Uygulamalarda Kullanımlarının Araştırılması

 

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZVEREN

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1719 

Ofis No:MD 301

e-mail: ugur.ozveren@marmara.edu.tr  

Google Scholar 

  

 

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2003

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2006

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2013

Araştırma ve İlgi Alanları : Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yakıt Hücreleri, Modelleme, Optimizasyon, Kontrol, Programlama, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar, Bulanık Mantık 

 

 

 

 


Dr. Öğr. Üyesi Berrin KURŞUN


Tel: 0 216 348 02 92 / 1708

Ofis No: MD 308

e-mail: berrin.kursun@marmara.edu.tr  

Google Scholar  

 

 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği , 2003

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik, 2005

Doktora: The Ohio State University, Chemical and Biomolecular Engineering, 2013

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Enerji sistemleri yaşam döngüsü analizi (LCA), teknoekolojik sinerji ve sistem sürdürülebilirliği, emerji analizi, kimyasal tesislerin sürdürülebilirlik analizi.

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Berçem KIRAN


Tel: 0 216 348 02 92 / 1719

Ofis No: MD301

e-mail: bercem.kiran@marmara.edu.tr

Google Scholar 

 

 

Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği,2006

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2009


Araştırma ve İlgi Alanları : 

 


 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Gülşah YILAN

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1722

Ofis No: MD322

e-mail: gulsah.yilan@marmara.edu.tr

Google Scholar 

 

Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2008

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik, 2011

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2018

Araştırma ve İlgi Alanları:  Güneş Destekli Soğutma Sistemleri, Matematik Modelleme, Optimizasyon, Sistem Biyolojisi, Yaşam Döngü Analizi (LCA: Life Cycle Assessment), Elektrik Üretim Sistemlerinin Sürdürülebilirlik Analizi, Çok Değişkenli Karar Analizi (MCDA:  Multi Criteria Decision Analysis)

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Sevgi POLAT

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1719

Ofis No: MD301

e-mail: sevgi.polat@marmara.edu.tr

Google Scholar 

 

 

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2011

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2014

Doktora: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2018

Araştırma ve İlgi Alanları: Polimorfizm, Kristalizasyon, Adsorpsiyon, Termal Bozunma Kinetiği

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Didem AYCAN

 

Tel: 0 216 348 02 92 / 1722

Ofis No: MD322

e-mail: didem.aycan@marmara.edu.tr

Google Scholar 

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği , 2013

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2016

 

Araştırma ve İlgi Alanları: Kaplama Malzemeleri ve Uygulamaları, Yağ Bazlı Filmlerin Yüzey Modifikasyonları, Polimer Mühendisliği ve Teknolojisi, Biyomalzemeler, Akıllı Malzemeler, İletken Polimerler, Sensör Uygulamaları

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Özlem UĞUZ

 

Tel:  0 216 348 02 92 / 1737

Ofis No: MD 316

e-mail: ozlem.uguz@marmara.edu.tr

Google Scholar 

 

Lisans: Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2013

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016


Araştırma ve İlgi Alanları: Enerji ve Çevre, Yakıtlar ve Yakma Sistemleri, Termal Analiz, Hidrojen Enerjisi

 

 

 

 

Arş. Gör. Özlem BUDAK


Tel:  0 216 348 02 92 / 1737

Ofis No: MD 316

e-mail: ozlem.budak@marmara.edu.tr

 

 

Lisans: Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2012

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi


 

 

 

 

Bu sayfa Kimya Mühendisliği tarafından en son 10.05.2019 11:02:05 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya Mühendisliği